11:39 - يکشنبه, 30 فروردين 1394    :Language صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت ورود به سیستم
         

عنوان : عکسبرداری هوايی انجام گرفته
خلاصه :
توضيحات :             

انجام عکسبرداري هوايي و پردازش هاي مربوطه مورد نياز دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي جزو وظائف سازمان نقشه برداري کشور مي باشد. سازمان نقشه برداري كشور با بهره گيري از ناوگان مجهز عکسبرداري هوايي شامل پنج فروند هواپيما، دوربين‌هاي مدرن عکسبرداري هوايي، تجهيزات و لابراتوارهاي پيشرفته ظهور و چاپ عکس ‌هوايي در بيش از پنجاه و هفت سال فعاليت موفق به تهيه عکس هاي هوايي در مقياس‌هاي مختلف از آن استان گرديده است. فهرست عکسبرداري هاي هوايي انجام گرفته در 57 سال گذشته از استان اردبيل به شرح زير مي باشد.

منطقه

مقیاس عکسبرداری

سال عکسبرداری

تعداد قطعه عکس

تعداد نوار عکسبرداری

آبش احمد اصلان دوز

5000

1366

18

2

آبی بیگلو

10000

1362

4

1

آبی بیگلو

5000

1388

367

12

آراللوی بزرگ(روستاها)

10000

1373

6

1

آراللوی بزرگ(روستاها)

10000

1371

10

2

آزادله

10000

1365

3

1

آق بلاغ آقا خان جان

10000

1373

6

1

آق بلاق-رستم خان

10000

1371

5

1

اردبیل

8000

1373

185

8

اردبیل

5000

1381

467

18

اردبیل

6000

1335

28

3

اردبیل

12500

1346

18

2

اردبیل

10000

1354

58

4

اردبیل

4000

1354

110

10

اردبیل

10000

1359

74

6

اردبیل

5000

1388

2167

35

اردبیل

12500

1335

38

4

اردبیل

10000

1371

697

24

اردبیل(دره رود)

10000

1372

567

13

اردبیل(شرق)

10000

1372

281

10

اردبیل(منطقه و شهر)

10000

1373

533

27

اردیمونی

10000

1373

5

1

اسلام آباد( شاه نشینی)

10000

1373

4

1

اصلان دوز

10000

1365

8

1

انار

10000

1373

6

1

انار

10000

1362

4

1

انار

10000

1362

4

1

اودسود(گرمی)

10000

1365

3

1

باروق

10000

1373

6

1

برسجین

10000

1373

7

1

بریجان

10000

1373

14

2

بقرآباد

10000

1373

6

1

بلوک(007)پوشش سراسری

40000

1375

499

12

بلوک(008)پوشش سراسری

20000

1972

37

6

بلوک(010)پوشش سراسری

20000

1971

568

31

بلوک(015)پوشش سراسری

20000

1969

27

4

بلوک(016)پوشش سراسری

20000

1970

674

20

بلوک(017)پوشش سراسری

20000

1966

72

10

بلوک(022)پوشش سراسری

20000

1968

146

13

بلوک(023)پوشش سراسری

20000

1968

811

28

بلوک(024)پوشش سراسری

20000

1967

458

28

بلوک(034)پوشش سراسری

20000

1967

116

10

بلوک(035)پوشش سراسری

20000

1967

406

18

بلوک(048)پوشش سراسری

20000

1967

42

7

بلوک(049)پوشش سراسری

20000

1969

425

20

پارس آباد

10000

1374

146

8

تازه کند وانگوت

5000

1388

312

11

تقی ریزه

10000

1373

4

1

ثمرین

10000

1373

5

1

ثمرین

5000

1366

33

3

جبدرق

10000

1373

6

1

حور

10000

1373

5

1

حور

10000

1363

4

1

خشکه رود

10000

1373

3

1

خلخال

12500

1372

143

7

خلخال

5000

1383

192

12

خلخال

6000

1335

12

1

خلخال

12500

1335

29

3

خلخال

5000

1388

363

14

خلخال

10000

1372

143

7

خلخال و هروآباد

12500

1343

11

1

خلیل آباد

10000

1373

6

1

خمس

10000

1373

5

1

خمس

5000

1366

15

2

دشت زرناس

20000

1369

89

5

دشت زرناس

10000

1360

298

10

دشت عمارت

20000

1374

318

12

دشت عمارت

20000

1373

156

8

دشت مغان

25000

1339

117

8

دشت مغان

4000

1352

249

9

دشت مغان

6500

1352

372

8

دشت مغان

6500

1353

366

18

دشت مغان

4000

1353

413

12

دشت مغان

6500

1353

72

1

دشت مغان

6500

1362

454

5

دشت مغان

10000

1363

2861

48

دشت مغان

25000

1339

186

9

دولت آباد

10000

1373

5

1

دولت آباد(روستاها)

10000

1371

12

2

رضا قلی قشلاقی

10000

1373

4

1

رضی

5000

1366

20

2

رضی

5000

1388

427

13

زرج آباد

5000

1366

19

2

زرگر

10000

1365

3

1

سجرد

10000

1373

6

1

سدکی بیگلو

10000

1373

217

9

سدگیوی

10000

1374

375

15

سدگیوی خلخال

5000

1382

648

20

سرعین

8000

1373

21

2

سرعین

5000

1383

203

9

سرعین

10000

1353

4

1

سرعین

10000

1362

5

1

سرعین

5000

1388

418

14

شال

5000

1366

7

1

شام اسبی(روستاها)

10000

1371

5

1

عبا بیگلو - حسن بیگلو-محمدلو

10000

1365

7

1

عنبران

10000

1363

6

1

عنبران

5000

1388

400

18

عنبران پائین

10000

1373

14

2

فخرآباد

5000

1366

17

2

فخرآباد و لاهرود

5000

1388

377

11

فرودگاه مغان

4000

1353

38

2

قره شیران(روستاها)

10000

1371

6

1

قوشه پائینی

5000

1366

17

2

کلان سورا

10000

1365

3

1

کلانکوه

10000

1362

3

1

کلخوران علیا

10000

1362

4

1

کلور

10000

1373

6

1

کلور

5000

1383

42

3

کلور

8000

1366

14

2

کلور

5000

1388

373

18

کوجنبق

10000

1373

5

1

کورایتم(روستاها)

10000

1371

7

1

کیوى علیا وسفلى

5000

1383

60

5

گرده

10000

1373

4

1

گرمی

10000

1363

13

2

گرمی

5000

1388

457

15

گزاز

10000

1373

4

1

گوگ تپه

10000

1365

7

1

گیوی

10000

1365

38

3

گیوی

5000

1388

682

22

گیوی

10000

1344

5

1

گیوی ( بالا و پائین )

8000

1373

15

2

گیوی(معدن صوفیان)

10000

1344

56

6

لاهرود

10000

1373

7

1

لاهرود

10000

1362

3

1

لمپر پائین

10000

1373

6

1

محور کلور- درام

8000

1383

181

14

مرادلو

10000

1365

3

1

مشکین شهر

8000

1373

46

4

مشکین شهر

10000

1374

75

5

مشکین شهر

12500

1335

37

3

مشکین شهر

6000

1335

6

1

مشکین شهر

12500

1335

9

2

مشکین شهر

10000

1359

39

3

مشکین شهر

5000

1388

650

23

مهماندوست علیا

10000

1373

5

1

ناور(دریاچه)

10000

1343

227

8

نصرآباد

10000

1362

3

1

نقری

10000

1362

5

1

نقری

10000

1362

3

1

نقری علیا

10000

1373

7

1

نمین

12500

1343

4

1

نمین

10000

1363

7

1

نوشهر

10000

1373

5

1

نیار

10000

1362

4

1

نیارق

10000

1363

4

1

نیر

8000

1373

13

2

نیر

5000

1383

64

4

نیر

10000

1344

5

1

نیر

10000

1359

20

2

نیر

5000

1388

461

13

وره نیاب

10000

1373

3

1

ویرسه

10000

1373

4

1

هروآباد

10000

1365

23

2

هشتجین

5000

1388

295

12

هشتجین

10000

1373

12

2

هیر

10000

1362

4

1

هیر

5000

1388

374

15

هیر

10000

1373

7

1


 


بازگشت               چاپ چاپ

استفاده از مطالب این سایت صرفا با ذکر منبع مجاز است و هرگونه تحریف در مطالب قابل پیگیری خواهد بود.