شنبه, 1 مهر 1396
رو عنوان : با حکمی از سوی رئیس سازمان نقشه برداری کشور
عنوان : سرپرست اداره كل امور اداری و توسعه منابع انسانی سازمان نقشه برداری كشور منصوب شدبا حکمی از سوی رئیس سازمان نقشه برداری کشور، خانم مهزاد نورعلیشاهی به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی سازمان نقشه برداری کشور منصوب شد.

خاطر نشان می شود؛ در این حکم دکتر اردلان با توجه به دانش و تجربیات ارزنده ایشان، برای خانم نورعلیشاهی در انجام مسئولیت محوله، آرزوی توفیق نمود.بازگشت           چاپ چاپ         
 
استفاده از مطالب این سایت صرفا با ذکر منبع مجاز است و هرگونه تحریف در مطالب قابل پیگیری خواهد بود.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8