چهارشنبه, 30 آبان 1397
    /  3
رو عنوان : در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد:
عنوان : نشست اعضای گروه نام نگاری و یكسان سازی نام های جغرافیایی ایران
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


نشست اعضای گروه نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران 13 تیرماه سال جاری در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.

در این نشست دکتر شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس کمیته نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بعنوان سایر اعضای کمیته حضور داشتند.

در آغاز هشتاد و هفتمین جلسه این کمیته دکتر شفیعی ضمن خوشامدگویی به حاضرین در این نشست  و مرور گزارش آخرین جلسه این کمیته، برلزوم کاربرد صحیح نام های جغرافیایی تأکید کرد.

رئیس کمیته نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران به مواردی همچون استفاده نادرست نام های جغرافیایی درصدا و سیما، بخش انتشارات و چاپ کتابها در کشور و نیز کتب بین المللی در نمایشگاه کتاب سال جاری اشاره کرد و از اعضای این کمیته خواست تا به صورت جدی موضوع کاربرد صحیح نام ها را پیگیری کنند. تغییر نامهای جغرافیایی؛ بخصوص مکان هایی که پیشینه تاریخی دارند نیز به شدت مورد انتقاد اعضای کمیته قرار گرفت. در همین راستا از سوی حاضرین در نشست پیشنهاد شد تا برای حل این معضل یک گروه کاری به صورت ثابت فعالیت داشته باشند.

در این خصوص دکتر شفیعی، نقش سازمان نقشه برداری کشور را به عنوان رئیس کمیته نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: تدوین یک شیوه نامه واحد برای نامگذاری مناطق و مکان های جغرافیایی می تواند گام موثری در یکسان سازی نام های جغرافیایی در سطوح مختلف باشد.

به همین منظور برمبنای تصمیمات گرفته شده از سوی رئیس و سایر اعضای این کمیته ، بر ضرورت مطالعه نام صحیح منطقه غرب آسیا(خاورمیانه)، دریای خزر(کاسپین)، عشق آباد(اشک آباد) و نیز تعیین مسئولین کارگروه های تخصصی و دعوت از نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأکید شد.

گفتنی است در ادامه این نشست از سوی رئیس سازمان نقشه برداری کشور و دیگر اعضای کمیته، پیشنهاد شد تا برای ایجاد انگیزه بیشتر برای پژوهشگران این حوزه؛ یک مجله علمی- پژوهشی با رویکرد یکسان سازی نامها تهیه شود. اعلام موضوعات مشخص در کاربرد اسامی جغرافیایی به آموزش و پرورش برای چاپ در کتاب های درسی و نیز برگزاری نشستهای تخصصی در همین راستا نیز ازجمله موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0