يکشنبه, 28 بهمن 1397
  • EN
عنوان : شركت دریا پیكر سیراف برنده مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار شد
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 
ساعت : ۱۶:۸:۳۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نتیجه مرحله پایانی مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار که از سوی مدیریت آبنگاری و جزر و مدی خبر اطلاعیه در تاریخ دوم بهمن ماه برگزار شده بود ، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور موضوع این مناقصه درباره راهبری و نگهداری یک فروند شناور ایران آبنگار ساخت 1379 در کشور به طول 34 و عرض 5/8 متر به شماره ثبت 17188بود.

این مناقصه، عمومی و دو مرحلهای بود. شرکت کنندگان در این مناقصه تا تاریخ 3/10/97 فرصت داشتند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کنند. پیشنهاد­دهندگان همچنین ملزم شده بودند تا 23 دی ماه اسناد و مدارک لازم مطابق با شرایط اعلام شده را در سامانه ستاد بارگذاری کنند.

سازمان نقشه برداری کشور در دو جلسه 25 دی ماه و 2 بهمن ماه پاکتهای ارایه شده از سوی متقاضیان که شامل پاکت تضمین، پاکت مدارک فنی و بازرگانی و پاکت قیمت بود را بازگشایی و با حضور نمایندگان مناقصهگران بررسی کردند. نماینده تامالاختیار مناقصهگران واجد شرایط که به تایید کمیته فنی و بازرگانی رسیده بودند نیز در این جلسات حضور داشتند.

در این مناقصه سه شرکت ایران فجر، هرمزان دریا پیما و دریا پیکر سیراف شرکت کرده به ترتیب ارقام 4 میلیارد و 500 میلیون تومان ، 1 میلیارد و 400 میلیون تومان و 1 میلیارد و 130 میلیون تومان را پیشنهاد داده بودند. نهایتاً شرکت دریاپیکر سیراف با توجه به مناسب ترین قیمت و تأیید از کمیته فنی سازمان برنده شد.

گفتنی است شرکت فناوران بحر به دلیل عدم ثبت مدارک در سامانه تدارکات دولت از شرکت در این مناقصه بازماند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0