پنج‌شنبه, 29 فروردين 1398
 • EN
عنوان : معرفی وب سایتهای ژئوماتیك(Geomatics Web Site)
کد خبر : ۱۲۰۷
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ 
ساعت : ۴:۸:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 معرفی وب سایتهای ژئوماتیک(Geomatics Web Site)

A List of Web Sites Related to Geodesy, Surveying and Geomatics

سایتهای بین المللی(International)
 • International Association of Geodesy (IAG) (انجمن  بین المللی ژئودزی)
 • International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) (اتحادیه بین المللی ژئودزی و ژئوفیزیک)
 •  International Federation of Surveyors (FIG) (فدراسیون بین المللی نقشه برداران)
 • American Geophysical Union (AGU)
 • European Union of Geosciences (EUG)
 • Asia Oceania Geosciences Society (AOGS)
 • International Astronomical Union (IAU)  اتحادیه بین المللی علوم نجومی
 • International GPS Service for Geodynamics (IGS)  ( سرویس  بین المللی سیستم تعیین موقعیت جهانی به منظور ژئودینامیک )
 • International Earth Rotation Service (IERS) ( سرویس  بین المللی بررسی دوران زمین )               
 • Bureau Gravimetrique International (BGI)  ( انجمن  بین المللی جاذبه سنجی )
 • Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) ( سرویس دائمی سطح متوسط دریا)
 • The International Hydrographic Organization (IHO) ( سازمان بین المللی هیدروگرافی)
 • World and Iran Geomatics Engineering Universities ( دانشگاههای علوم ژئوماتیک در ایران و جهان )
 • Iranian Current Representors in International Organizations (نمایندگان ایران در مجامع بین المللی)
 • Future Geodesy and Geomatics Meetings (کنفرانسهای آتی ژئودزی و ژئوماتیک)
Some Useful Geodesy and GPS Links
(تعدادی از لینکهای مفید در زمینه ژئودزی و ژئوماتیک )
 • Online GPS and Geodesy Education ( آموزش راه دور سیستم تعیین موقعیت جهانی و ژئودزی)
 • Useful GPS and Geodesy Related Software (نرم افزارهای مفید در رابطه با سیستم تعیین موقعیت جهانی و ژئودزی )
 • Geodesy Information System  (سیستم اطلاعات ژئودزی)
 • Geodesy Journals and References Search (جستجو در مجلات ژئودزی)
 • Data Base of Geodesy Scientifics Address (E-mail) ( بانک اطلاعاتی آدرس ایمیل متخصصین ژئودزی)
 • Geodetic VLBI ( اینترفرومتری ژئودتیکی)
 • VLBI (اینتر فرومتری)
 • Satellite Laser Ranging (SLR) and Lunar Laser Ranging (LLR) (فاصله یابی لیزری برد بلند ماهواره ای و ماه)
 • General Information on GPS (اطلاعات عمومی در مورد سیستم تعیین موقعیت جهانی)
 • GPS / GLONASS Data Centre (مرکز اطلاعات سیستم تعیین موقعیت جهانی و گلوناس)
 • The Galileo Program (1) (برنامه سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای گالیله)
 • Positioning and Measurement Commission (FIG) (کمسیون سیستم تعیین موقعیت و اندازه گیری)
 • International Centre for Earth Tides (مرکز بین المللی مطالعات جذر ومد زمین)
 • National Earth Orientation Service (سرویس ملی میل سنجی زمین)
 • German Institute for Applied Geodesy (IfAG) (موسسه ژئودزی کاربردی آلمان)
 • The Ocean Topography (توپوگرافی سطح اقیانوسها)
 • National Geodetic Survey (USA) (سازمان نقشه برداری آمریکا)
 • Pacific Geosciences Centre (GSC Pacific) (مرکز مطالعات اقیانوس آرام)
 • GPS Timing Data & Information (اطلاعات زمانی سیستم تعیین موقعیت جهانی )
 • University NAVSTAR Consortium (دانشگاه ناوستار)
 • The Global Positioning System (GPS): an overview (مروری بر سیستم تعیین موقعیت جهانی )
 • Daily GPS Time Series (سریهای زمانی روزانه سیستم تعیین موقعیت جهانی )
 • A NEW THEORY ABOUT THE EARTHQUAKES (نظریه ای در رابطه با علت زلزله )
 • Astronomical Geodesy (ژئودزی نجومی)
 • View Earth from Satellites Now! (ملاجظه همزمان زمین از چندین ماهواره)
 • Crustal Dynamics Data Information System (سیستم اطلاعات داینامیک پوسته زمین)
 • GLONASS Information (سیستم تعیین موقعیت جهانی گلوناس)
 • Ben Horner-Johnson's GMT & Geophysics Links (لینکهای ژئوفیزیکی)
 • Visible Earth (A searchable directory of Earth image )
    Iranian Geomatics Organizations
( موسسات و سایتهای مرتبط با ژئوماتیک در ایران )
 • NCC (Iranian National Cartographic Centre) (سازمان نقشه برداری کشور)
 • IRSC (Iranian Remote Sensing Centre) (مرکز سنجش از دور ایران)
 • NGO (Iranian National Geography Organization) (سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
 • GSI (National Geological Organization) (سازمان زمین شناسی کشور)
 • INCO Iranian National Centre for Oceanography (موسسه بین المللی اقیانوس شناسی)
 • Management and Planning Organization (سازمان برنامه و بودجه)
 • IIEES - The International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (موسسه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله)
 • National Iranian Geo-Science Database (بانک اطلاعات علوم زمین)
 • Tehran GIS Centre (مرکز سیستم اطلاعات جغرافیایی تهران)
 • GIS Web Page of Power Ministry ( سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت نیرو)
 • GIS Page of Iranian River Management Office ( صفحه سیستم اطلاعات جغرافیایی دفتر حفاظت رودخانه ها )
 • Geomatic Page of Transportation Ministry (صفحه سیستم اطلاعات جغرافیایی وزارت راه و ترابری)
 • Institute of geophysics of Tehran University (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)
 • جامعه نقشه برداران ایران
 • Iran Geodesy (سایت ایران ژئودزی)
 • Iran Astronomy (سایت ایران نجوم)
Iranian Geomatics Information
(مراکز اطلاعات ژئوماتیک ایران)

 • Iran Map, Others (نقشه ایران)
 • Digital Intelligent Geological Map of Iran (نقشه دیجیتالی زمین شناسی ایران)
 • Satellite Images of Iran & Persian Gulf, 1 (تصاویر ماهواره ای ایران و خلیج فارس)
 • Near Real Time Daily Sattelite Image From Iran and World (Max. 250 meter Resolution) (تصاویر ماهواره ای مستقیم از ایران و زمین با قدرت تفکیک تا 250 متر)
 • DigitalGlobe | QuickBird Images of Iranian Sites
 • GIS and Sattelite Image of Half Iran with Zooming, High Resolution and Quality (سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای با کیفیت عالی از نصف ایران )
 • Satellite image of Iran Weather  (تصاویر ماهواره هواشناسی از ایران)
 • Viewing the Earth
 • GIS (Persian Introduction)   (مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی)
 • Tehran Map (Rahyab) (Other site) (نقشه تهران - راهیاب)
 • World Map (نقشه جهان)
 • World Map And GIS (نقشه و صفحه سیستم اطلاعات جغرافیایی جهانی)
 • Municipality Related Law (Ghavanin Shahrdary) (قوانین شهرداریها)
 • Iranian Law Book Site (Useful for Searching Surveying Related Law) (کتاب قانون ایران - مفید برای اطلاع ازقوانین ثبت و نقشه برداری )
 • سامانه آدرس یاب شهر تهران
 • کارگاه هواشناسی
Iran Geomatics Science Universities
(دانشگاههای نقشه برداری و ژئوماتیک ایران )
 • World and Iran Geomatics Engineering Universities  (دانشگاههای ژئوماتیک ایران و جهان)
 • Faculty of Surveying Engineering, K.N.Toosi University of technology. (دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی)
 • Department of Surveying and Geomatics Engineering, Tehran University  (گروه نقشه برداری و ژئوماتیک دانشگاه تهران)
 • Department of Geodesy & Geomatics, Zanjan University (گروه ژئوماتیک و مهندسی ژئودزی دانشگاه زنجان  )
 • Department of Surveying, Tabriz University (گروه نقشه برداری دانشگاه تبریز)
 • Department of Surveying, Isfahan University (گروه نقشه برداری دانشگاه اصفهان)
 • Institute of Surveying NCC  (آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور)
 • Faculty of Engineering Surveying NGO (دانشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی)
 • Department of Remote Sensing of Tehran Tarbeyat Moddarres University (گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس)
 • Department of Surveying, Arak University (گروه نقشه برداری دانشگاه اراک)
 • Department of Surveying, Tehran Rajaeei University (گروه نقشه برداری دانشگاه شهید رجایی)
    Sweden Geomatics Related Sites
    (سایتهای ژئوماتیکی کشور سوئد )
 • Royal Institute of Technology, Geodesy Group, (گروه ژئودزی انستیتو تکنولوژی سوئد)
 • International Master Program in Geodesy and Geoinformatics in KTH  (برنامه دو ساله بین المللی بزبان انگلیسی فوق لیسانس ژئوماتیک)
 • Royal Institute of Technology, Geoinformatics Group (گروه ژئوانفورماتیک انستیتو تکنولوژی سوئد)
 • National Land Survey of Sweden (LMV)
 • Swedish Development Council for Land Information (ULI)
 • SLF. The Swedish Surveyors Society. (only in Swedish).
 • SSFF. The Swedish Society for Photogrammetry and Remote Sensing.
 • KS. The Swedish Cartographic Society.
 • SSAB. The Swedish Society for Automated Image Analysis.
...


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0