دوشنبه, 2 مرداد 1396

سايت هاي مرتبط


 


سايت‌های داخلی

http://www.ngo-iran.ir

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

http://www.iran-irsc.com

سازمان فضایی ایران

http://www.irceo.org/

سازمان نظام مهندسی ساختمان

http://www.surveying-engineers.com/

انجمن مهندسین نقشه‌ بردار ایران

http://www.tehran-gis.com

 مرکز GISتهران( وابسته به شهرداری تهران )

http://www.ngdir.ir

پایگاه ملی داده‌های علوم زمین كشور

http://www.iranfaro.com

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور

http://www.geomatic.ir

انجمن علوم ژئوماتیك یران

http://www.iranhydrology.com

ایران هیدرولوژی

http://www.GeoRef.ir

پورتال اطلاع رسانی فناوری‌های اطلاعات مكانی

http://www.irangeodesy.tk

ایران ژئودزی

http://www.nigs.ir

انجمن ژئوفیزیک ایران

http://www.issge.ir

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیك ایران

http://www.iss.org.ir

جامعه نقشه‌برداران ایران

http://www.amar.org.ir مرکز آمار ایران  

سايت‌های خارجی

http://www.fig.net

فدراسیون بین المللی نقشه برداران

http://www.iho.shome.fr

سازمان بین المللی هیدروگرافی

http://www.anzlic.org.au

شورای اطلاعات استرالیا و زلاندنو

http://ceos.esrin.esa.it

کمیته ماهواره ای مشاهده زمین

http://fgdc.er.usgs.gov

 کمیته فدرال داده های مکانی

http://www.gita.org

فن آوری و موسسه اطلاعات مکانی

http://www.gsdi.org

زیرساخت جهانی داده های مکانی

http://www.gisportal.com

سایت های برتر GIS

http://www.iag-aig.org

انجمن بین المللی ژئودزی

http://www.icaci.org

انجمن بین المللی کارتوگرافی

http://www.igu-net.org

اتحادیه بین المللی جغرافیایی

http://www.isprs.org

انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور

http://www.geod.nrcan.gc.ca

فهرست ژئودزی


 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8