يکشنبه, 6 خرداد 1397

مديريت خدمات فنی

مدیریت خدمات فنی


سازمان نقشه برداری کشور  با دراختیارداشتن آرشیو ملی اطلاعات مکانی ( شامل نقشه های خطی ورقومی  ، عکس های هوائی ، دیاپزتیو ، نگاتیو ، فتوموزائیک ، تصاویر ماهواره ای ، نقاط مبنائی مسطحاتی وارتفاعی  و سایر اطلاعات مکانی ) که حاصل بیش از نیم قرن فعالیت این سازمان  وبخش خصوصی مرتبط می باشد ، وظیفه ساماندهی ، حفاظت ، نگهداری و بازیابی مدارک  ومنابع وعرضه آنها را به متقاضیان مطابق با ضوابط ومقررات برعهده دارد، همچنین به منظور حفظ کیفیت وجلوگیری از دوباره کاری ونیز تکمیل وبه هنگام سازی بانک اطلاعات مکانی وجغرافیائی کشور وظیفه نظارت برصحت و اجرای کلیه فعالیتهای نقشه برداری وتهیه اطلاعات مکانی بعهده سازمان نقشه برداری کشور می باشد . در همین راستا مدیریت خدمات فنی سازمان آماده ارائه خدمات  به شرح ذیل می باشد.

1- قبول سفارشات  عکسبرداری و تهیه اطلاعات مکانی بنا بردرخواست دستگاه های دولتی وغیردولتی .

2- مشاوره فنی و ارائه راهکارهای مناسب و منطقی به مراجعان درخصوص تهیه نقشه واطلاعات مکانی .

3- تنظیم قراردادها ، بررسی و تطبیق صورت وضعیت های ارائه شده و پی گیری تا حصول نتیجه.

4-ارائه اطلاعات مکانی به کاربران شامل:

- عکس هوائی و فتوموزاییک.

 - نقشه های بزرگ مقیاس موردی تهیه شده بروش زمینی و یا فتوگرامتری درمقیاس های مختلف .

- نقشه های کوچک مقیاس پوششی کل کشور در مقیاسهای 25000/1 وکوچکتر .

- نقشه های موضوعی(کشوری- استانی-شهری).

 - اطلس و کتب تخصصی.

- نقاط مبنائی شامل ( ژئودزی، ترازیابی،ژئودینامیک و چندمنظوره.)

- تصاویر ماهواره ای.

- نقشه وچارت دریایی.

واگذاری اطلاعــــات وارائه خدمات به طرق زیرامکانپدیراست :

مراجعه حضوری یا ارائه  نامه با درخواست کتبی ارباب رجوع به سازمان نقشه برداری یا شعب سازمان درمراکز استان ها ( همدان ، اهواز ، مشهد ، تبریز، هرمزگان ) 

 جهت کسب  اطلاعات بیشتر با شماره های زیر می توان تماس حاصل نمود:

66071001  

 

دفتر مدیریت خدمات فنی

66071105

 

امور مشتریان

66071108

 

بازاریابی

66071104

 

سفارشات و قراردادها

-

 

تمرکز مدارک فنی

66071109

 

تلفن گویا جهت پاسخ گویی به پی گیری سفارشات عکسی

 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر درباره مدیریت خدمات فنی اینجا را کلیک نمایید.DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8