يکشنبه, 6 خرداد 1397


تماس با ما

تهران، ميدان آزادی، خيابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور، صندوق پستی 1684-13185

اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی  تلفن  مستقیم : 66071098  ،  دورنگار: 66071168

تلفن سازمانی :7-66071001    داخلی 2425         مستقیم  63182425

اپراتور  63187

پست الکترونيکی:  glsd@ncc.org.ir


 دسترسی به پست الکترونیکیDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8