پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 اسفند 1397
  • EN
میز خدمت

ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف

سرویس های مکانی ازپایگاه های داده مکانی(ژئودیتابیس های) سازمان

محصولات چاپی و کارتوگرافی ارائه تصحیحات RTK/DGNSS

ارائه اطلاعات مربوط به نقاط مبنایی، ارتفاعی، ثقل و سه بعدی

پردازش برخط داده های خام گیرنده های GNSS کاربران

ارائه نحوه نگارش، تلفظ و صوت صحیح و مصوب هر نام جغرافیایی

ارائه نام دیگر و نام قبلی عوارض جغرافیایی
ارائه امکانات جستجوی نام های جغرافیایی کشور

ارائه نقشه محل قرارگیری هر نام جغرافیایی

 امکان خرید الکترونیک نقشه منتخب

ارائه اطلاعات جزر و مدی

 تصویربرداری هوایی و تولید محصولات

ارائه اطلاعات آماری نقاط جمعیتی  نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری

ارائه اطلاعات تاریخچه و پیشینه نام

ارائه پیش بینی جزر و مد  ارائه موقعیت تقسیمات کشوری عوارض

ارائه چارت های دریایی ازسواحل شمالی و جنوبی کشور


DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0