سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398
  • EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 1782
دومین گام بلند سازمان نقشه برداری کشور در مسیر تحقق شایسته سالاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز
فراخوان عمومی انتخاب 29 مدیر پایه، كارشناس و مسئول دفتر در سازمان نقشه‌برداری كشور
سازمان نقشه‌برداری کشور در راستای ایجاد شفافیت در انتصابات، خارج شدن از دایره بسته مدیریتی، ایجاد فرصت برای زنان و جوانان توانمند و انتخاب شایسته‌ترین نیروها برای سمت‌های مدیریتی و به‌منظور بهره گیری از توانمندی‌های افراد متخصص، باتجربه و مستعد دیگر دستگاه ­های اجرایی علاوه بر نیروهای درون‌سازمانی، در دومین اقدام خود، "برای تصدی تعدادی از پُست‌های مدیریت حرفه‌ای و کارشناسی تخصصی در سازمان نقشه برداری کشور " ، از کلیه متخصصان داوطلب واجد شرایط برای قبول مسؤولیت در سمت‌های ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.

سازمان نقشهبرداری کشور در راستای ایجاد شفافیت در انتصابات، خارج شدن از دایره بسته مدیریتی، ایجاد فرصت برای زنان و جوانان توانمند و انتخاب شایستهترین نیروها برای سمتهای مدیریتی و بهمنظور  بهره گیری از توانمندیهای افراد متخصص، باتجربه  و مستعد دیگر دستگاه­ های اجرایی علاوه بر نیروهای درونسازمانی، در دومین اقدام خود،  "برای تصدی تعدادی از پُستهای مدیریت حرفهای و کارشناسی تخصصی در سازمان نقشه برداری کشور " ، از کلیه متخصصان داوطلب واجد شرایط برای قبول مسؤولیت در سمتهای ذیل دعوت به همکاری مینماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشهبرداری کشور، کلیه افراد علاقمند به همکاری در سمتهای ذیل که حائز شرایط مورد نظر برای هریک از سمتهای مذکور میباشند، میتوانند حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم اسفندماه 1397، با ارسال خلاصه سوابق و مشخصات خود (در قالب پرسشنامه ضمیمه) به نشانی پست الکترونیک INFO@NCC.ORG.IR  در این زمینه اقدام نمایند.

گفتنی است؛ صرفاً اطلاعات ارائه شده در قالب فرم پرسشنامه پیوست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به رزومهها و سوابق ارائه شده در دیگر قالبها یا درخواستهایی که پس از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم بهذکر است که در شرایط برابر، اولویت با نیروهای درونسازمانی، زنان و جوانان خواهد بود.

1- رئیس اداره توسعه و پشتیبانی(دفترفناوری اطلاعات)(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

2- کارشناس توسعه و پشتیبانی(اداره توسعه و پشتیبانی- دفتر فناوری اطلاعات) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

3- کارشناس راهبری شبکه(گروه راهبری و امنیت اطلاعات- دفتر فناوری اطلاعات)  (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

4- کارشناس امنیت اطلاعات(گروه راهبری و امنیت اطلاعات- دفتر فناوری اطلاعات) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

  5- معاون مدیر امورمالی و ذیحسابی(مدیریت امور مالی و ذیحسابی)  (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل  PDF  را ببینید). 

6- رئیس اداره رسیدگی(مدیریت امور مالی و ذیحسابی ) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

7- کارشناس مالی (اداره دفترداری مدیریت امور مالی و ذیحسابی)  (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

8- کارشناس مالی (اداره رسیدگی مدیریت امور مالی و ذیحسابی)  (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

9- کارشناس مالی (اداره درآمد و اعتبارات مدیریت امور مالی و ذیحسابی) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

10- رئیس اداره روابط عمومی و نظارت بر انتشارات(دفتر ریاست،روابط عمومی وهمکاری های بین الملل)  (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

11- کارشناس هماهنگی و برنامه­ ریزی(دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

12- کارشناس ارتباطات و رسانه‏ های جمعی(اداره روابط عمومی و نظارت بر انتشارات-دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

13- کارشناس امور دبیرخانه(اداره دبیرخانه- دفتر ریاست،روابط عمومی و همکاری های بین الملل) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

14- مسئول دفتر (دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

15- کارشناس حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

16- کارشناس امور بازنشستگان(اداره کارگزینی- اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

17- کارشناس احکام ( اداره کارگزینی- اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

18- کارشناس برنامه ریزی آموزشی(گروه امور توسعه سرمایه انسانی اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

19- کارشناس طبقه بندی مشاغل (گروه امور توسعه سرمایه انسانی اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی) (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

20- رئیس اداره ژئودزی و نقشه برداری زمینی(اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

21- کارشناس مسئول نقشه برداری زمینی( اداره ژئودزی و نقشه برداری زمینی- اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

22- کارشناس ژئودینامیک( اداره ژئودزی و نقشه برداری زمینی- اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

23- کارشناس نقشه برداری( اداره ژئودزی و نقشه برداری زمینی- اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

24- رئیس اداره پردازش داده ها و ساماندهی اطلاعات مکانی(اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

25- کارشناس کارتوگرافی( اداره پردازش داده ها و ساماندهی اطلاعات مکانی- اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

26- رئیس اداره نظارت و کنترل فنی(اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

27- کارشناس نظارت هماهنگ( اداره نظارت و کنترل فنی - اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور) محل کار اهواز، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF را ببینید).

 28- مسئول دفتر (اداره کل نظارت و کنترل فنی)، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF  را ببینید).
 29- رئیس اداره پردازش تصاویر (اداره پردازش تصاویر - اداره کل نقشه برداری هوایی و فضایی)، (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایل PDF  را ببینید).

متقاضیان محترم، سوابق و مشخصات خود را مطابق این فرم که به صورت WORD  و PDF ضمیمه شده است، حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم اسفندماه 1397 برای سازمان نقشه­بردای کشور، به نشانی پست الکترونیک INFO@NCC.ORG.IR  ارسال فرمایید.

 

امتیاز :  ۳.۳۹ |  مجموع :  ۷۰۹

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0