يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
  • ساعت : ۱۱:۵۶:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ 
برگزاری مرحله پایانی مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار

مدیریت آبنگاری و جزر ومدی سازمان نقشه برداری کشور شرایط شرکت در مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار این سازمان را اعلام کرد. گام پایانی این مناقصه روز دوم بهمن ماه به ثمر خواهد نشست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور موضوع این مناقصه درباره راهبری و نگهداری یک فروند شناور ایران آبنگار ساخت 1379 در کشور به طول 34 و عرض 5/8 متر به شماره ثبت 17188 است.

این مناقصه، عمومی و دو مرحلهای بود. شرکت کنندگان در این مناقصه تا تاریخ 3/10/97 فرصت داشتند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کنند. پیشنهاد­دهندگان همچنین ملزم شده بودند تا 23 دی ماه اسناد و مدارک لازم مطابق با شرایط اعلام شده را در سامانه ستاد بارگذاری کنند.

سازمان نقشه برداری کشور در دو جلسه 25 دی ماه و 2 بهمن ماه پاکتهای ارایه شده از سوی متقاضیان که شامل پاکت تضمین، پاکت مدارک فنی و بازرگانی و پاکت قیمت بود را بازگشایی و با حضور نمایندگان مناقصهگران بررسی کردند. نماینده تامالاختیار مناقصهگران واجد شرایط که به تایید کمیته فنی و بازرگانی رسیده بودند نیز در این جلسات حضور داشته و خواهند داشت.

برای اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار اینجا را کلیک کنید. همچنین پیش نویس قرارداد راهبری کشتی ایران آبنگار را نیز می توانید اینجا ببینید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0