يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
  • ساعت : ۱۶:۸:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 
شركت دریا پیكر سیراف برنده مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار شد
نتیجه مرحله پایانی مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار که از سوی مدیریت آبنگاری و جزر و مدی خبر اطلاعیه در تاریخ دوم بهمن ماه برگزار شده بود ، اعلام شد.

نتیجه مرحله پایانی مناقصه راهبری و نگهداری شناور ایران آبنگار که از سوی مدیریت آبنگاری و جزر و مدی خبر اطلاعیه در تاریخ دوم بهمن ماه برگزار شده بود ، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور موضوع این مناقصه درباره راهبری و نگهداری یک فروند شناور ایران آبنگار ساخت 1379 در کشور به طول 34 و عرض 5/8 متر به شماره ثبت 17188بود.

این مناقصه، عمومی و دو مرحلهای بود. شرکت کنندگان در این مناقصه تا تاریخ 3/10/97 فرصت داشتند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کنند. پیشنهاد­دهندگان همچنین ملزم شده بودند تا 23 دی ماه اسناد و مدارک لازم مطابق با شرایط اعلام شده را در سامانه ستاد بارگذاری کنند.

سازمان نقشه برداری کشور در دو جلسه 25 دی ماه و 2 بهمن ماه پاکتهای ارایه شده از سوی متقاضیان که شامل پاکت تضمین، پاکت مدارک فنی و بازرگانی و پاکت قیمت بود را بازگشایی و با حضور نمایندگان مناقصهگران بررسی کردند. نماینده تامالاختیار مناقصهگران واجد شرایط که به تایید کمیته فنی و بازرگانی رسیده بودند نیز در این جلسات حضور داشتند.

در این مناقصه سه شرکت ایران فجر، هرمزان دریا پیما و دریا پیکر سیراف شرکت کرده به ترتیب ارقام 4 میلیارد و 500 میلیون تومان ، 1 میلیارد و 400 میلیون تومان و 1 میلیارد و 130 میلیون تومان را پیشنهاد داده بودند. نهایتاً شرکت دریاپیکر سیراف با توجه به مناسب ترین قیمت و تأیید از کمیته فنی سازمان برنده شد.

گفتنی است شرکت فناوران بحر به دلیل عدم ثبت مدارک در سامانه تدارکات دولت از شرکت در این مناقصه بازماند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0