پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
 
 


نام پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی

مهندس مسعود شفیعی  رئيس سازمان 02166071001-7

 خانم نوشین پسندیده فلاح دانا   معاون اداری، مالی و پشتیبانی 02166071020 2206
  دکتر یحیی جمور   معاون فنی 02166071021  2387
  آقای حبیب اله رحمانی   معاون فناوری توسعه، برنامه ریزی و هماهنگی امور دستگاه ها               02166071027  2543
   خانم نسرین وزیری  مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل 02166071117   2467

آقای مصطفی تبیانیان  مدیرکل  امور اداری و توسعه منابع انسانی
02166071040 2377

مهندس مصطفی خسروی مدیر کل فن آوری اطلاعات   02166071147 2512

دکتر غلامرضا فلاحی
 رئیس آموزشکده نقشه برداری 02166071130 2285

دکتر علی سلطانپور مدیر آبنگاري و امور جزر و مدی  02166071144 2491

دکتر علی جاویدانه مدیر خدمات فني 02166071100 2448

مهندس علی اسلامی ‏راد مدير كل نقشه برداري هوايي و فضایی 02166071060 2252

مهندس سیدبهداد غضنفری  مدیرکل نظارت و کنترل فنی  02166071081  2247

مهندس رضا احمدیه مدیر کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی 02166071070 2267

دکتر سید عبدالرضا سعادت میر قدیم  مدیرکل ژئودزی و نقشه برداری زمینی 02166071098 2425

آقای حسن شریفی مدير کل ذيحسابي و اداره کل امور مالی
02166071050 2345

مهندس بابک شمعی مدیر کارتوگرافی و اطلس‏‏ های ملی 02166071030 2218
مهندس فرهاد کیانی فر مدیر برنامه ریزی و بودجه،پژوهش و استانداردها 02166071120 2444

مهندس احمدرفیعی میرزا مدیرکل نقشه برداری منطقه غرب کشور 08138220959

مهندس رضا رنجبر  مدیرکل نقشه برداری منطقه جنوب و جنوب شرق کشور 07633666803

مهندس محمدعلی انواری مدیر کل نقشه برداری منطقه شمال شرق کشور 05138670065

مهندس اسماعیل فکور مدیر کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور 06133368550

مهندس محمدرضا اکبری  مدیر کل نقشه برداری منطقه شمال غرب کشور 04133320202

5.3.5.0
V5.3.5.0