پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
 اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی

اداره کل امور اداری و توسعه منابع  انسانی زیر مجموعه معاونت اداری مالی و پشتیبانی با 115 نفر پرسنل در 8 اداره زیرمجموعه درراستای  اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اداری و منابع انسانی سازمان ، مطالعه، بررسی و اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی ، تأمین نیروی انسانی متخصص برحسب نیاز واحدهای سازمانی ، پشتیبانی و تأمین تجهیزات، ملزومات ، امور رفاهی و امکانات موردنیاز برای اجرای وظایف و فعالیت‌های تخصصی سازمان فعالیت می نماید.    

محورهای فعالیت ، اهداف و ماموریت
-  بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان.
-  تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی.
-  بررسی و مطالعه برای واگذاری امور قابل واگذاری سازمان به بخش غیر دولتی و ارائه پیشنهادات لازم به مسئولان.
-  بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم‌ها و روش‌های اختصاصی، مشترک و عمومی و روش های انجام کار واحدها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی با همکاری واحدهای مربوطه.
-  مستند سازی روشهای عمومی و تخصصی سازمان. 
-  تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها و انجام اقدامات لازم برای جانمایی و جابجایی واحدها و کارکنان در صورت لزوم.
-  توسعه و ترویج مفاهیم تحول اداری و اجرایی نمودن مصوبات و بخشنامه های صادره در این خصوص.
-  برنامه‌ریزی تامین احتیاجات نیروی انسانی سازمان و اجرای آنها در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مصوب.
-  ارزيابي عملكرد سازمان مطابق با ضوابط و مقررات مصوب.
-  انجام اقدامات لازم برای اخذ مجوز استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز.
-  اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرح‌های طبقه بندی مشاغل و صدور احکام ناشی از اجرای قوانین یاد شده.
-  انجام امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات مربوط.
-  انجام امور مربوط به ارزشيابي كاركنان براساس مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط. 
-  ایجاد پایگاه اطلاعاتی کارکنان و بهنگام نمودن آن و تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و سایر آمارهای مورد نیاز.
-  برآورد نیازهای آموزشی کارکنان، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای برگزاری دوره‌های پیش‌بینی شده، ثبت گواهي نامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي مرتبط در سيستم و درج در پرونده پرسنلي و محاسبه ساعات آموزش كاركنان. 
-  طراحی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی و ارزشیابی دوره‌های برگزار شده.
-  ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی معتبر به منظور بهره گیری از امکانات و ظرفیت آموزشی آنها، بررسي وتهيه معرفي نامه كاركنان براي شركت در دوره هاي پودماني.
- مطالعه، تحقيق، ترجمه و تدوين منابع مختلف در زمينه تشكيلات و توسعه منابع انساني.
- برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی به کارکنان و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن برنامه‌ها. 
-  برآورد و تأمین نیازهای سازمان در زمینه تجهیزات، وسایل، ملزومات و نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف .
-  انجام اقدامات لازم در زمینه تعمیر و نگهداری و نوسازی تجهیزات، تأسیسات و وسائط نقلیه دولتی.
-  برنامه ریزی و پشتیبانی فعالیت ها و اهداف سازمانی به طریق انجام وظایف و اقدامات محوله.


ادارات زیرمجموعه

گروه امور توسعه سرمایه انسانی
گروه سیستمها و بهره وری
اداره کارگزینی
اداره رفاه
اداره تدارکات و سفارشات خارجی 
اداره نظارت بر امور عمرانی
اداره خدمات ( مجازی)
اداره ترابری (مجازی)
5.3.5.0
V5.3.5.0