پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
 اداره کل نقشه‌برداري منطقه جنوب غرب کشور    
اداره کل نقشه‌برداري منطقه جنوب غرب کشور در سال 1365 به عنوان اولين مجموعه از شعب سازمان نقشه‌برداري کشور با عنوان «ستاد نقشه برداري خوزستان» فعاليت خود را در پي درخواست قرارگاه خاتم مبني بر تهيه نقشه‌هاي 1:10000 منطقه خوزستان به مساحت 250000 هكتار و نظارت بر عمليات تهيه آن آغاز نمود و از سال 1370 در پي مصوبه هيات دولت  و بر مبناي سياست تمرکز زدايي ابتدا با عنوان مديريت نقشه‌برداري خوزستان و سپس در سال1391 با نام اداره کل نقشه‌برداري منطقه جنوب غرب کشور فعاليت خود را با  برخي تغييرات تشکيلاتي و تاکيد بر استفاده از نيروهاي متخصص و کارآمد بومي و کاربرد  فناوريهاي نوين نقشه‌برداري و گسترش حـوزه فعــاليت هاي خود در استانهاي همجوار (فارس، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال بختياري) به عرصه‌هاي ديگر علوم و فنون ژئوماتيک ادامه داده است.
محورهاي فعاليت، اهداف و مأموريت
به طور کلي انجام کليه وظايف قانوني سازمان نقشه‌برداري کشور در سطح مناطق تحت پوشش اين اداره کل (به جز فعاليت‌هايي که مي‌بايست لزوماٌ در مرکز اجرا شوند) بر عهده اين اداره کل بوده است . برخي از اين وظايف و اهداف عبارتند از:
- تکميل، تقويت و بروز نگه داشتن شبكه‌هاي ژئودزي، ترازيابي و گراويمتري
- نگهداري و مديريت شبکه ژئوديناميک در نوار جنوبي کشور
- اندازه‌گيري، بازبيني و بازسازي نقاط ترازيابي ايستگاه‌هاي درجه 1 و 2 
- همکاري و هماهنگي با سازمان در خصوص بهنگام‌سازي و گوياسازي عکس‌هاي هوايي و ماهواره‌اي به‌منظور استفاده در عمليات تهيه نقشه‌هاي پوششي و شهري
- نظارت و كنترل كيفي بر فعاليت‌هاي انجام شده در مؤسسات و بخش‌هاي خصوص و دولتي 
- نظارت بر کيفيت نقشه‌هاي تهيه شده توسط بخش خصوصي از نظر مطابقت با استانداردها و دستورالعمل‌هاي موجود در سازمان نقشه‌برداري کشور
- نظارت بر مشاهدات ماهواره‌اي (GPS) و تطبيق آن‌ها با دستورالعمل‌هاي نقشه‌برداري
- نظارت در حين انجام کارهاي نقشه برداري زميني و راهنمايي عاملين شرکت‌هاي مهندسين مشاور جهت رفع مشکلات
- برآورد حجم عمليات نقشه‌برداري انجام شده توسط بخش خصوصي و تنظيم صورت وضعيت نهايي
- تهيه متا ديتاي پروژه‌هاي توپوگرافي و کاداستر
- طبقه‌بندي و بايگاني مدارک ارسالي و دريافتي از شرکت‌هاي مهندسين مشاور و تطبيق مدارک با قالب استاندارد نظارت سازمان
- همکاري در طراحي و ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات مکاني به‌منظور تهيه نقشه‌هاي GIS 
- همکاري با سازمان در تهيه نقشه هاي کارتوگرافي کوچک مقياس از بزرگ مقياس- تحقيق و پژوهش در علوم و فنون مهندسي نقشه‌برداري
- اشاعه و گسترش استفاده از فرهنگ نقشه، نقشه‌برداري و اطلاعات مکاني
- فراهم ساختن امکان يکپارچه سازي داده‌هاي حاصل از منابع مختلف و تنوع به محصولات
- آموزش مستمر کارکنان و متخصصان با توجه به تغييرات سريع علم و فناوري. 
ادارات زير مجموعه
اداره ژئودزي ونقشه برداري زميني
اداره پردازش داده‌ها و ساماندهي اطلاعات مکاني کشور
اداره نظارت و کنترل کيفي
اداره پشتيباني و خدمات فني
گروه هماهنگي نظارت بر اجراي بودجه
5.3.5.0
V5.3.5.0