پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
  • EN

اداره کل نقشه‌برداری منطقه غرب کشور 

در اجرای سیاست عدم تمرکز و صرفه جوئی در هزینه ها و جهت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و بنیادی نقشه برداری منطقه ای و ملی در منطقه غرب کشور ( اداره کل نقشه برداری منطقه غرب) در سال 1370تشکیل و حوزه فعالیت آن ، استانهای همدان -کرمانشاه – کردستان – لرستان – ایلام و مرکزی در نظر گرفته شده است .
ارتباط مستمر وتعامل با دستگاههای اجرائی در منطقه به منظور اثر گذاری اطلاعات مکان محور در تصمیم گیری های مدیریتی و تبیین جایگاه حاکمیتی سازمان نقشه برداری جزء برنامه کاری اداره کل می باشد.
محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت

- حفظ و توسعه شبکه ارتفاعی و مسطحاتی و ایستگاههای دائم "GPS" در سطح منطقه غرب جهت استفاده در پروژه های عمرانی.
- تولید نقشه های موضوعی ، پوششی کوچک مقیاس ، بازنگری و بروزرسانی نقشه راههای استانی 
- تشکیل بانک اطلاعاتی نقشه برداری در سطح منطقه .
- اعتلای فرهنگ نقشه برداری و کمک به آشنائی و شناخت نقش و اهمیت اطلاعات مکان محور.
- ایجاد هماهنگی و روشمند سازی تولید سامانه های اطلاعات مکانی در میان ارگانها و دستگاه های مرتبط با اطلاعات مکان محور و مشارکت در کارگروه های مربوطه .
- کنترل و نظارت بر عملیات نقشه برداری بخش خصوصی ذیصلاح و بخش دولتی استانهای تحت پوشش و حوزه فعالیت اداره کل و ابلاغ دستورالعمل ها و استانداردهای فنی تهیه نقشه و نظارت بر حسن اجرای آن توسط متولیان مربوطه.
- ارائه و عرضه نقشه ها ، مدارک ، اطلاعات و نشریات سازمان نقشه برداری کشور در منطقه براساس ضوابط مربوطه و افزایش امکان دسترسی متقاضیان شخصی و دولتی به کلیه محصولات رقومی موجود و کمک به تسهیل دسترسی و برخورداری مراجعین از منابع اطلاعاتی و نقشه های موجود مورد نیاز.
- اجرای آموزش های لازم کوتاه مدت و ضمن خدمت توسط متخصصین به منظور ارتقاء تخصصهای علمی و عملی کارکنان و کارشناسان ذیربط در منطقه با هماهنگی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور.
- ایجاد هماهنگی لازم بین مرکز نقشه برداری و مراکز علمی و آموزشی و سازمانهای مرتبط استانهای تحت پوشش به منظور اشاعه و ترویج دانش نقشه برداری.
- همکاری در سیاستگزاری در امور نقشه برداری و همکاری با جامعه نقشه برداران و سازمان های نظام مهندسی و کانون کارشناسان دادگستری .
- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور نقشه برداری به متقاضیان.  

 ادارات زیر مجموعه 

اداره پردازش داده و ساماندهی اطلاعات مکان محور
اداره ژئودزی و نقشه برداری زمینی
اداره نظارت و کنترل کیفی
اداره پشتیبانی و خدمات فنی5.3.5.0
V5.3.5.0