پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
 • EN
فهرست استاندارد‏ها و دستورالعمل‏ها
 

   جدول شماره (1)- استاندارد‏ها و دستورالعمل‏هاي سازمان نقشه ‏برداري كشور  

تعريف ستونهای جدول شماره 1  

<><><><><><><><>

 

 

 

عنوان مجموعه

نگارش

تاريخ

وضعيت

متمم

پيش نويس نهائي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه ‏هاي رقومي مقياس‏ 1:500، 1:1000و 1:2000 به روش فتوگرامتري

2

مرداد ماه 1380

ابلاغ براي اجرا

دارد

دستورالعمل آماده‌سازی داده‌های مکانی مقياس 1:2000 برای تشکیل پایگاه داده توپوگرافی(TDB)

1

شهريور ماه 1387

ابلاغ براي اجرا

ندارد

دستورالعمل طبقه‌بندی و گویاسازی نقشه‌های بزرگ مقیاس 1:2000

1

تیرماه 1384

ابلاغ براي اجرا

ندارد

استاندارد و دستورالعمل تهيه  نقشه‏ هاي رقومي 1:5000 بطريقه فتوگرامتري

1.1

اسفند ماه 1376

ابلاغ براي اجرا

ندارد

استاندارد اطلاعات توپوگرافي رقومي مقياس  1:25000 (پنج جلد)

2.3

اسفند ماه 1377

ابلاغ براي اجرا

ندارد

دستورالعمل طبقه بندي و نام نگاري عوارض در نقشه ها و پايگاه اطلاعات توپوگرافي ملي 1:25000

2.1

دي ماه 1377

ابلاغ براي اجرا

ندارد

استاندارد نقشه هاي تصويري رقومي مقياس 1:50000

1

شهريور ماه 1377

تدوين شده

ندارد

ضميمه شماره 4: دستورالعمل طبقه بندي و نام نگاري عوارض در نقشه هاي تصويري رقومي و پايگاه اطلاعات توپوگرافي ملي مقياس 1:50000

1

شهريور ماه 1377

تدوين شده

ندارد

استاندارد نقشه‏ هاي تصويري فضايي مقياس 1:100000

1

دي ماه 1376

تدوين شده

ندارد

استاندارد پايگاه نام‏هاي جغرافيايي

1.1

شهريور ماه 1379

ابلاغ براي اجرا

ندارد

استاندارد مدل ارتفاعي رقومي ايران در مقياس 1:25000

1

فروردين ماه 1380

ابلاغ براي اجرا

ندارد

استاندارد و دستورالعمل ثقل ‏سنجي

بهمن ماه 1389

ابلاغ براي اجرا

ندارد

استاندارد نقشه های رقومی مقیاس 1:250000

مرداد ماه 1382

ابلاغ براي اجرا

دارد جدول شماره (2)-  متمم (موارد تكميلي مجموعه ‏ها)   

 

عنوان استاندارد يا دستورالعمل مربوطه

موضوع موارد تكميلي

شماره

تاريخ تائيد

تاريخ ابلاغ

پيش نويس نهائي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه ‏هاي رقومي مقياس‏ 1:500، 1:1000و 1:2000 به روش فتوگرامتري

دستورالعمل ايجاد و گوياسازي اندكس حاشيه نقشه‌هاي مقياس 1:500، 1:1000 و 1:2000 (نگارش 0/1)

1

12/03/1382

12/03/1382

موارد تكميلي متفرقه

2

10/08/1382

10/08/1382

سيستم کشوری برای نام گذاری نقشه های بزرگ مقياس 1:2000 ، 1:1000 و 1:500

3

10/02/1384

10/02/1384

استاندارد نقشه های رقومی مقیاس 1:250000

افزودن عارضه "چاه نفت و گاز" به استاندارد نقشه های رقومی مقياس 1:250000

1

14/01/1384

14/01/1384

 

عنوان مجموعه

نگارش

تاریخ

وضعیت

متمم

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی

-

فروردین ماه 1386

ابلاغ 29/1/86

(اجرا از 1/4/86)

 ندارد

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 - جلد دوم: نقشه‌برداری هوائی (کلیات)

-

فروردین ماه 1386

ابلاغ 29/1/86

(اجرا از 1/4/86)

 ندارد

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)

-

فروردین ماه 1386

ابلاغ 29/1/86

(اجرا از 1/4/86)

 ندارد

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)

-

فروردین ماه 1386

ابلاغ 29/1/86

(اجرا از 1/4/86)

 ندارد

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 - جلد پنجم: میکروژئودزی

-

فروردین ماه 1386

ابلاغ 29/1/86

(اجرا از 1/4/86)

 ندارد

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 - جلد ششم: داده‌‌های شبکه‌ای و تصویری

-

فروردین ماه 1386

ابلاغ 29/1/86

(اجرا از 1/4/86)

 ندارد

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری شماره 119 - جلد : هفتم: آبنگاری

-

مهر ماه 1387

ابلاغ 17/7/87
(اجرا از 1/1/88)

ندارد

 
 
 
 

جدول شماره (4)- ترجمه مجموعه استاندارد‌های بین‌المللی ISO19100  (اطلاعات مکانی)

(توضیح:  فایل مجموعه‌ها در زیر جدول ارائه شده‌اند) 

عنوان مجموعه

وضعيت

ایزو 19105: 2000    اطلاعات مکانی – انطباق و آزمون

پیش‌نویس مراحل تصویب ملی را طی می‌کند

ایزو 19111: 2003    اطلاعات مکانی – مرجع‌دهی مکانی با استفاده از مختصات

پیش‌نویس مراحل تصویب ملی را طی می‌کند

ایزو 19113: 2002    اطلاعات مکانی – اصول کیفیت

پیش‌نویس مراحل تصویب ملی را طی می‌کند

ایزو 19114: 2003    اطلاعات مکانی – روش‌های ارزیابی کیفیت

پیش‌نویس مراحل تصویب ملی را طی می‌کند

ایزو 19115: 2003    اطلاعات مکانی – فراداده   

پیش‌نویس مراحل تصویب ملی را طی می‌کند

 

فايلها

          5.3.5.0
          V5.3.5.0