پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
  • EN
پژوهشگران نمونه

 

 

پژوهشگران برتر


سال1381 

پژوهشگر برتر:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداری)

پژوهشگر اول: دکتر سعید صادقیان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

پژوهشگر سوم: مهندس بهداد غضنفری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)


سال1382

پژوهشگر اول: دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور)

پژوهشگر دوم:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداری کشور)


سال 1383

پژوهشگر اول: دکتر سعید صادقیان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)


سال 1384

پژوهشگر اول: دکتر محمدرضا ملک (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

پژوهشگر دوم: دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)


سال 1385

 دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور)

 دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)


سال 138
6

 پژوهشگر اول:  سركار خانم مهندس شمس الملوك علي آبادي (سازمان نقشه‌برداری کشور)

پژوهشگر دوم:  دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور)

پژوهشگر سوم: دكتر سعيد صادقيان - دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور)سال 1387

پژوهشگر اول:سركار خانم مهندس سميه پناهي سلطان آبادي(سازمان نقشه برداري كشور)

پژوهشگر دوم:دكتر يحيي جمور(سازمان نقشه برداري كشور)

پژوهشگر سوم:دكتر حميدرضا نانكلي(سازمان نقشه برداري كشور)سال 1388

پژوهشگر اول: مهندس شمس‌الملوك علي‌آبادي(سازمان نقشه برداري)
پژوهشگر دوم: دكتر سعيد صادقيان( سازمان نقشه برداري)


سال 1389

پژوهشگر برتر:دکتر حمیدرضا نانکلی(سازمان نقشه برداری)

پژوهشگران برتر یازدهمین جشنواره هفته پژوهش

پژوهشگر اول: دکتر علیرضا قراگوزلو (سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی )
پژوهشگر دوم:
دکتر یحیی جمور (سازمان نقشه برداری کشور-در سطح ملی)
5.3.5.0
V5.3.5.0