پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
  • EN
مخصوص اعضاي كميته

معرفی FTP Server  استاندارد‌سازی

نشانی سرور استاندارد‌سازی

FTP Server  حاضر به منظور سازماندهی بهتر و تسهیل ارتباطات در فعالیت گروه‌های کاری کمیته استاندارد‌های اطلاعات توپوگرافی رقومی تخصیص داده شده است. اعضای کمیته، متناسب با سطح دسترسی تعریف شده، می‌توانند با نام کاربر و رمز عبور خود به سرور مزبور دسترسی داشته باشند. 

نشانی FTP Server استاندارد‌سازی بترتیب برای اعضای داخل  و خارج سازمان نقشه‌برداری کشور بشرح زیر می‌باشد:

نشانی برای اعضای داخل سازمان:      ftp://10.10.30.39/standard

نشانی برای اعضای خارج سازمان:    ftp://213.207.204.196/standard     

 

 

ساختار پرونده‌های سرور و شرح محتوای آنها

 

 

DescFTP1.JPG5.3.5.0
V5.3.5.0