پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی برای ارائه به صورت پوستری

1- بررسي آماري نام مراكز جمعيتي(روستا وشهر) موجود در پايگاه نامهاي جغرافيايي ايران

2- تدوين واژه نامه اصطلاحات جغرافيايي

3- طرح تهیه  نرم افزار اطلس سرشماری

4- فرآيند ورود اطلاعات به پايگاه

5- نام خلیج فارس در نقشه ها و اسناد تاریخی ایران و جهان

6- نام درياي خزر درنقشه ها


5.3.5.0
V5.3.5.0