پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
برنامه زمانبندی ارائه مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی و پوستری در همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی

 

سالن مهندس ابراهیمی

زمان: 12:30- 10:30

22/2/1387

 

موضوع: خلیج فارس و دریای خزرنام های جغرافیای تاریخی

 

هیئت رئیسه

آقایان: دکتر مقصودی و دکتر مجتهد زاده

 

زمان

عنوان و نویسنده مقاله

10:50 10:30

نام يگانه و تاريخي خليج فارس-  دکتر جهانگيری

11:10 10:50

کوششهای دولت جمهوری آذربايجان در تحريف نام «آذربايجان»- دکتر امیر احمدیان

11:30 11:10

منافع ملی ایران در نامگذاری مناسب ؛خزر ، مازندران، کاسپین؟!-   سجاد کریمی پاشاکی

11:50 11:30

هويت ايراني در نام جزاير تنگه هرمز- دکتر مقصودی-عشورنژاد

12:10 11:50

جایگاه نام خزر درایران وبررسی علل عدم پذیرش این نام در عصرحاضر-  محمد رضا پورغلامی

12:30 12:10

نامهاي جغرافياي تاريخي ، اسناد مانده گار از ميراث غير ملموس بشري- نصرالله فلاح تبار

 

14:00 13:00

نماز و ناهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالن مهندس ابراهیمی

زمان: 16:00- 14:00

22/2/1387

 

موضوع: نام های جغرافیایی در نقشه های پوششی- پایگاه نامهای جغرافیایی و یکسان سازی نام های جغرافیایی

 

هیئت رئیسه

آقایان: دکتر شایان و دکتر چوبینه

 

زمان

عنوان و نویسنده مقاله

14:20 14:00

اهمیت نقش جایگذاری صحیح نام‌‌های جغرافیایی بر روی نقشه‌ها- دکتر مقصودی

14:40 14:20

بررسی نامهای عوارض طبیعی در نقشه های پوششی1:25000 و پایگاه نام های جغرافیایی ایران - داد فر معنوی

15:00 14:40

پايگاه نامهاي جغرافيايي ، مرجع ملي نام هاي جغرافيايي در كشور - ابوالفضل بلندیان

15:20 15:00

سير تغيير نام و نامگذاري مكانهاي جغرافيايي-  حسن مهربان

15:40 15:20

يكسان سازي نامهاي جغرافيايي در مقياس خرد و كلان- کمال نوذری

 

16:30-16:00

پذیرایی

 

سالن مهندس ابراهیمی

زمان: 17:50- 16:30

22/2/1387

 

موضوع: اهمیت گرد آوری پیشینه نامهای جغرافیایی و نامهای جغرافیای تاریخی (درمنابع موجود ، سفرنامه ها و کتب تاریخی)

 

هیئت رئیسه

آقایان: دکتر امیر احمدیان و دکتر پرمون

 

زمان

عنوان و نویسنده مقاله

16:50 16:30

نام هاي جغرافيايي آذربايجان در منابع کهن تاريخي- عطاء الله عبدی

17:10 16:50

اهميت گرد آوري پيشينة نام هاي جغرافيايي ازمنابع موجود(سفرنامه ها و كتب تاريخي)- توکل جعفری

17:30 17:10

اتیمولوژی نام واژه های جغرافیایی ایران در سفرنامه ها و منابع تاریخی- شهناز بيگی بروجنی

17:50 17:30

وجه تسمیه آوج مریم امیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان مرکزی

(سالن پوستر)

زمان: 11:30- 11:00

22/2/1387

 

مقالات پوستری: یکسان سازی نامهای جغرافیایی

 

 

1

بررسي آماري نام مراكز جمعيتي(روستا وشهر) موجود در پايگاه نامهاي جغرافيايي ايران

2

تدوين واژه نامه اصطلاحات جغرافيايي چند زبانه

3

طرح تهیه  نرم افزار اطلس پارس

4

فرآيند ورود اطلاعات به پايگاه به پايگاه نامهای جغرافیایی ایران

5

نام خلیج فارس در نقشه ها و اسناد تاریخی ایران و جهان

6

نام درياي خزر درنقشه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.3.5.0
V5.3.5.0