پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
نتایج کار کمیته کدگذاری عوارض پایگاه داده های توپوگرافی در مقیاس 1:25000

 

این کمیته متشکل از نمایندگان وزارت راه و ترابری، نفت، مسکن و شهرسازی، مرکز آمار ایران، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، نیرو و سازمان نقشه­برداری کشور طی برگزاری جلسات تخصصی خود در سال 1380 در زمینه تعیین و بررسی مکانیزم کدگذاری عوارض، پس از بررسی شیوه­های مختلف کدگذاری که در صورتجلسات مربوطه قید گردیده­اند، نتایج زیر را ارایه نمود:

عوارض مورد نیاز برای کدگذاری انتخاب شده و دستگاه­های مرتبط (با بیشترین کاربری) نیز تعیین گردیدند.

مقرر گردید برای کدگذاری از کد منحصر بفرد MSLINK موجود در پایگاه الهام گرفته شود.

در این پیشنهاد، ستون کد از نوع رشته­ای (String) بوده و برای طول کد نیز محدودیت نرم­افزاری وجود ندارد.

پیشنهاد می­شود:

4-1- با توجه به وجود حداکثر 169 عارضه در پایگاه مذکور، سه خانه اول کد به شماره نوع عارضه اجتصاص یابد.

4-2- کدگذاری در سطحی بالاتر از شیت (یا برگ نقشه) یعنی در سطح بلوک انجام پذیرد. در این راستا به منظور جستجو و بهنگام­سازی سریعتر کدها و همچنین مدیریت آسانتر اطلاعات، ارقامی از کد بیانگر شماره بلوک نقشه­های 1:25000 باشد. لذا با توجه به اینکه کد بلوک حداکثر شامل یک عدد سه رقمی و یک حرف لاتین می­باشد (مثل A 105 مربوط به بلوک بوشهر)، چهار خانه بعدی برای شماره بلوک در نظر گرفته شود.

4-3- با توجه به تعداد تکرار یک نوع عارضه در سطح بلوک، چهار خانه انتهایی کد به شماره سریال اختصاص می­یابد.

برای منحصر بفرد کردن کد عوارض خطی که در چند بلوک ادامه می­یابند یا عوارض سطحی که در چند بلوک گسترش می­یابند. روش زیر برای ردیابی عارضه پیشنهاد می­گردد:

دو ستون کد در جدول اطلاعات توصیفی ایجاد گردد بطوری که در ستون اول کد خاص آن بلوک و در ستون دوم کد مشترک (کد عارضه در اولین بلوک) درج گردد.

 

 

مثال:

رودخانه کارون در اولین بلوک

 

کد اختصاصی بلوک

کد مشترک

نام عارضه

"04007600001"

"04007600001"

کارون

"04007600002"

"04007600002"

جوانرود

"04007600003"

"04007600003"

کشف­رود

 

 

 

رودخانه کارون در بلوک بعدی

 

کد اختصاصی بلوک

کد مشترک

نام عارضه

"04008600001"

"04007600001"

کارون

"04008600002"

"04008600002"

قهرود

"04008600003"

"04008600003"

شمرود

 


5.3.5.0
V5.3.5.0