پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
اداره کل نقشه‌برداری منطقه جنوب و جنوب شرق کشور

اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب وجنوب شرق کشور با هدف راهبری و هماهنگی فعالیت های سازمان نقشه برداری در منطقه وسیعی از جنوب وجنوب شرق کشور شامل استان های هرمزگان ،کرمان وسیتان وبلوچستان بعنوان بزرگترین استان کشور در سال 90 تأسیس گردید . با توجه به فعالیت سازمان نقشه برداری کشور در بخش هیدروگرافی واستفاده از کشتی "ایران آبنگار" و شناورهای سبک جهت انجام این امر ، تأسیس این اداره کل در بندرعباس به دلیل مجاورت به خلیج فارس و دریای عمان به منظور تسهیل فعالیت های دریایی سازمان نقشه برداری مورد تأیید قرار گرفت.

محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت
-بازسازی دائمی شبکه های نقاط ترازیابی و مسطحاتی.
-رفع نیازهای حوزه اطلاعات مکانی در منطقه جنوب و جنوب شرق کشور.
-به روز رسانی نقشه های تهیه شده در سالهای گذشته در مقیاسهای متفاوت.
-نگهداری و به روز رسانی شبکه نقاط دائمی ژئودینامیک سازمان وایجاد نقاط جدید در مناطق مورد لزوم.
-همکاری با مدیریت آبنگاری سازمان در زمینه ارائه خدمات در نوارساحلی خلیج فارس و دریای عمان.
-ارائه خدمات نقشه و اطلاعات مکانی به اقشار مختلف با توجه به ضوابط ومقررات.
-نظارت و کنترل بر خدمات مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی در منطقه جنوب شرق.


ادارات زیر مجموعه
اداره ژئودزی ونقشه‌برداری زمینی و آبنگاری
اداره پردازش داده‌ها و ساماندهی اطلاعات مکانی 
اداره نظارت و کنترل فنی
اداره پشتیبانی وخدمات فنی

ورود به صفحه اصلی اداره کل


5.3.5.0
V5.3.5.0