پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
سایت های مرتبط

 


سايت‌های داخلی

http://www.ngo-org.ir/

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

http://isa.ir/

سازمان فضایی ایران

http://www.irceo.net/

سازمان نظام مهندسی ساختمان

http://tmicto.tehran.ir/

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

http://www.ngdir.ir

پایگاه ملی داده‌های علوم زمین كشور

http://www.geomatic.ir

انجمن علوم ژئوماتیك ایران

http://www.iranhydrology.net/

انجمن ایران هیدرولوژی

http://www.irangeodesy.tk

ایران ژئودزی

http://www.nigs.ir

انجمن ژئوفیزیک ایران

http://www.issge.ir

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیك ایران

http://www.issiran.net/

جامعه مهندسان نقشه‌بردار ایران


 

سايت‌های خارجی

http://www.fig.net/

فدراسیون بین المللی نقشه برداران

http://www.iho.int/

سازمان بین المللی هیدروگرافی

http://www.anzlic.org.au

شورای اطلاعات استرالیا و زلاندنو

http://ceos.org/

کمیته ماهواره ای مشاهده زمین

http://www.fgdc.gov/

 کمیته فدرال داده های مکانی

http://www.gita.org

فن آوری و موسسه اطلاعات مکانی

http://www.gsdi.org

زیرساخت جهانی داده های مکانی

http://www.gisportal.com

سایت های برتر GIS

http://www.iag-aig.org

انجمن بین المللی ژئودزی

http://www.icaci.org

انجمن بین المللی کارتوگرافی

http://www.igu-net.org

اتحادیه بین المللی جغرافیایی

http://www.isprs.org

انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور

http://www.geod.nrcan.gc.ca/

فهرست ژئودزی

http://www.un-ggim-ap.org

کمیته سازمان ملل ، مدیریت جهانی اطلاعات مکانی آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP)

   

 

5.3.5.0
V5.3.5.0