پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
 • EN

  مقالات اداره اطلاعات توصیفی
  دسته بندي اخبار 

  گزارشات اداره اطلاعات توصیفی
  دسته بندي اخبار 

  اداره اطلاعات توصیفی

  اداره اطلاعات توصیفی

  (Informaition Descriptive Department)


  اداره اطلاعات توصیفی در اداره کل نقشه برداری زمینی فعالیت دارد که از اداره "نقشه برداری زمینی و گردآوری اطلاعات جغرافیایی" که قبلا وجود داشت منفک گردیده است.
  نیاز روزافزون کاربران به داده های مکانی که حاوی اطلاعات توصیفی با کمیت و کیفیت مناسب باشند و همچنین لزوم اعمال مدیریت مستقیم بر تولید این نوع از اطلاعات از جمله دلایل ایجاد اداره اطلاعات توصیفی بوده است.
  از جمله وظایف این اداره می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  1-    گویا سازی نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای با هدف تولید و یا بازنگری نقشه های توپوگرافی در مقیاس های مختلف.

  2-    ارتقاء و افزایش قابلیت های گردآوری دیتا از طریق به کارگیری نرم افزار.
  3-    گردآوری دیتاهایی، فراتر از نیاز نقشه های توپوگرافی همچون تامین نیاز های اطلاعاتی بخش های کارتوگرافی، GIS و پروژه های موردی.
  4-    مشارکت در تدوین دستورالعمل ها و استاندارد های مربوط به گویاسازی.
  5-    پردازش اطلاعات و تولید محصولات جدید.
  6-    برنامه ریزی و ایجاد دوره های آموزشی در رابطه با روش های گردآوری و پردازش اطلاعات توصیفی.
  یکی از فعالیتهای مهم در زمینه اطلاعات توصیفی که در سازمان نقشه برداری طی سنوات گذشته صورت گرفته، گویاسازی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای بوده است که در طی اجرای آن اطلاعات توصیفی بسیار متنوع و در حجم زیاد از کل کشور گردآوری شده است. اطلاعات گردآوری شده بخش عمده ای از داده های موجود در پایگاه ملی داده های مکانی سازمان نقشه برداری را تشکیل می دهد.
  گویاسازی عکس های هوایی تاکنون به روش آنالوگ و از طریق ثبت اطلاعات برداشت شده بر روی نسخه های کاغذی صورت می گرفته است. این روش دارای محدودیت های زیادی هم در زمینه اجرای عملیات گویاسازی و هم در زمینه استفاده از عکس های گویا می باشد. تصویر ذیل یک نمونه از عکس های گویا که به روش آنالوگ تهیه شده است را نشان می دهد.


  http://ncc.org.ir/_DouranPortal/images/gooyasazi.jpg  اما در حال حاضر روش گویاسازی دچار تغییرات اساسی گردیده و با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جدید و ابداع روش هایی کاربردی، گویاسازی به روش کاملا رقومی صورت می گیرد. روش جدید از مرحله آزمون گذشته و هم اینک در حال استفاده  برای گردآوری اطلاعات جغرافیایی در بازنگری نقشه های پوششی 1:25000 می باشد. تصویر ذیل مربوط به گویاسازی به روش رقومی از بلوک جاسک می باشد.


  استفاده از این روش مزایا و فوائد زیادی دارد،از جمله  امکانات زیادی را برای فرد گردآوری کننده اطلاعات فراهم کرده و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. همچنین کنترل اطلاعات تولید شده ساده تر و دقیق تر خواهد بود و استفاده از این اطلاعات در خط تولید نقشه بسیار ساده و بدون نیاز به پردازش می باشد و از اینرو از مقدار نیروی کار در خط تولید کاسته و سبب صرفه جویی در هزینه و زمان پروژه های تولید نقشه می گردد.

   

  ویژه گی های فایل گویاسازی شده عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای با رویکرد بازنگری:

  در فرایند گویاسازی تصاویر ماهواره ای(در حال حاضر تصاویر p5  ) در حالتی که خروجی آن برای بازنگری نقشه های 1:25000 قابل استفاده باشد، نحوه عمل بدین صورت می باشد که کلیه اطلاعات در سه لایه با هندسه نقطه، خط و سطح قرار دارند. هر لایه دارای 23 فیلد اطلاعاتی می باشد که در برگیرنده کلیه اقلام اطلاعات توصیفی مورد نیاز عوارض بر طبق استاندارد نقشه های 1:25000 می باشند.  بعنوان مثال کلیه عوارضی که از نوع نقطه ای می باشند همچون پل، پمپ آب، آنتن مخابراتی و . ..  در لایه از نوع نقطه قرار گرفته و تفکیک آنها از یکدیگر در فیلدی با عنوان FNAME (Feature Name ) صورت میگیرد. برای عوارض خطی و سطحی نیز شیوه عمل به همین منوال بوده و هر دسته از عوارض در لایه مربوط به خود قرار می گیرند.
  شرح وظایف و اهداف پیش‌بینی شده در اداره اطلاعات توصیفی:

  • گویا سازی نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای با هدف تولید و یا بازنگری نقشه در مقیاس های مختلف.
  • ارتقا و افزایش قابلیت های روشها و ابزار های گردآوری اطلاعات توصیفی.
  • گردآوری اطلاعات جغرافیایی، فراتر از نیاز نقشه ها، همچون برآورده سازی نیاز های اطلاعاتی بخش های کارتوگرافی، GIS و همچنین پروژه های موردی.
  • مشارکت در تدوین دستورالعمل ها و استاندارد های مربوط به اطلاعات جغرافیایی.
  • پردازش اطلاعات توصیفی و تولید محصولات جدید.
  • برنامه ریزی و ایجاد دوره های آموزشی در رابطه با مفاهیم جغرافیایی و روش های گردآوری و پردازش اطلاعات جغرافیایی.
  • همکاری با سایر بخش های خط تولید نقشه در راستای ایجاد هماهنگی ها و رفع مشکلات و مسائل مربوط به اطلاعات توصیفی


   فعالیت‌های انجام‌شده در این اداره در راستای اجرای وظایف محوله و دستیابی به اهداف فوق شامل:

  1-    گویاسازی رقومی عکس های هوایی(عکس های رقومی) به منظور بازنگری نقشه های بلوک های مختلف.

  2-    تفسیر عکس های هوایی به سفارش سازمان های مختلف.

  3-    تولید  اطلاعات توصیفی به صورت چند رسانه ای در مناطق به ابعاد شیت نقشه 1:25000

  4-    ارتقا و توسعه روش های انجام عملیات گردآوری داده های توصیفی به روش رقومی.

  5-    ارتباط مداوم با سایر بخش های سازمان جهت ایجاد هماهنگی ها و همچنین رفع اشکالات موجود در رابطه با داده های توصیفی.

  6-     مشارکت در کارگروههای" بازنگری استاندارد نقشه ها و پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی 1:25000 " و  "تعیین روش بازنگری نقشه های پوششی 1:25000 "

  7-    مشارکت در کارگروه تعیین خطاهای موجود و راه حل رفع آن در اورلپ بلوک نقشه های 1:25000  5.3.5.0
  V5.3.5.0