پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
 • EN

  مقالات اداره نقشه برداری زمینی
  دسته بندي اخبار 

  گزارشات اداره نقشه برداری زمینی
  دسته بندي اخبار 

  اداره نقشه برداری زمینی

  اداره نقشه برداری زمینی

   شرح وظایف و اهداف پیش‌بینی شده در اداره نقشه برداری زمینی:

  • عملیات اندازه گيری نقاط کنترل عکسی  (استرئو) طرح های بنیادی (1:25000) و موردی  (1:2000 و 1:10000) بر اساس عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و محاسبات مسطحاتی و ارتفاعی مربوط به آن
  • اجرای زمینی و محاسبات طرح های مختلف موردی از قبیل، برداشت و پیاده سازی عوارض، نقشه برداری کادستر (شهری،  زراعی و صنعتی)، نقشه برداری کنترلی، نقشه برداری مسیر، تعیین دقیق قبله، تعیین محدوده، تعیین دقیق موقعیت، تعیین دقیق جهت شمال، ایجاد شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی محلی و...
  • انجام عملیات زمینی طرح های ژئودینامیک محلی
  • انجام محاسبات مختلف مسطحاتی و ارتفاعی و نیز بررسی، تصحیح و ارسال مدارک مربوط به استرئو و بازنگری
  • تهیه گزارشات فنی مناسب

   

  فعالیت‌های انجام‌شده در این اداره در راستای اجرای وظایف محوله و دستیابی به اهداف فوق از ابتدای سال 1394 تاکنون:

  • انجام عملیات استرئو بلوک رشت
  • اندازه گیری دقیق ایستگاه های ژئودزی ماهواره ای درجه 1 و2
  • انجام عملیات استرئو منطقه بهشهر و بندر گز
  • عملیات اندازه گیری GPS ایستگاههای اطراف قله دماوند به منظور اهداف ژئودینامیکی
  • تهیه گزارش ترانسفورماسیون ایستگاه های ژئودزی ماهواره ای درجه1 و 2
  • بررسی و آپگریت 6 ایستگاه لایکا 1200 موجود در انبار فنی
  • اعزام یک گروه برای عملیات زمینی پرواز اصفهان که پس از استقرار اکیپ به علت لغو پرواز کاری صورت نگرفت.
  • آماده سازی و کادر گیری استرئوی هشتگرد
  • پردازش و محاسبات مجدد استرئوی خمام

   


  5.3.5.0
  V5.3.5.0