پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
 • EN

  توجه

  صرفا جهت کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس دریافت نقاط شبکه های مبنایی

  فرم درخواست داده جهت انجام پروزه های تحقیقاتی(در صورت داشتن تفاهم نامه با سازمان اطلاعات فرم تکمیل گردد.)
    در صورت داشتن تفاهم نامه با سازمان اطلاعات فرم تکمیل گردد.
    1398/04/05
    اطلاعات شخصی
      
      نام:     نام خانوادگی:   
      کد ملی:     آدرس پستی:   
    آدرس الکترونیکی:   
    شماره تماس:   
    درخواست داده
      
      موضوع تحقیق:    دانشگاه /موسسه /سازمان:   
      رشته تحصیلی:     استاد راهنما (اختیاری):   
      نوع داده درخواستی:     منطقه مد نظر:   
      چکیده درخواست:    دقت مدنظر:   
    
      نامه دانشگاه /موسسه / سازمان:  
    ارسال درخواست

  5.3.5.0
  V5.3.5.0