پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
 • EN

  داده های شبکه ژئودزی قدیم

  جهت تهیه داده ها از طریق در خواست و یا تماس مستقیم به اداره امور مشتریان سازمان نقشه برداری کشور اقدام نمایید...

  تهران، ميدان آزادی، خيابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور، صندوق پستی 1684-13185


  تلفن سازمانی :7-66071001    داخلی 2426  ؛       مستقیم به اپراتور  63187


  یا


  اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی  تلفن  مستقیم : 66071098  ،  دورنگار: 66071168

  تلفن سازمانی :7-66071001    داخلی 2425    مستقیم  63182425

  اپراتور  63187

  5.3.5.0
  V5.3.5.0